TTW เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 64 รายได้รวม 2,949.1 ล้านบาท

บมจ.ทีทีดับบลิว เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก ประจำปี 64 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,949.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,558.3 ล้านบาท พร้อมเตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บ./หุ้น

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2564 ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ปัจจัยหลัก ๆ มีผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ CKP เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรง พร้อมเตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บ./หุ้น ตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูง (Defensive Stock) แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (Dividend Stock)

โดยสินทรัพย์รวมของ TTW และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 มีจำนวน 22,648.3 ล้านบาท หนี้สิน 8,712.3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,936.0 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.63 เท่า จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2564 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Interim dividend) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,197,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 ก.ย. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย. 2564

น.ส.วลัยณัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ระลอกใหม่ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น TTW ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากการการออกมาตรการเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เสียสละเป็นแนวหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ร่วมกำลังใจสนับสนุนเงินบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจโควิด-19 อาหาร และน้ำดื่มสะอาด ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยผู้ป่วย และศูนย์ฉีดวัคฉีดในพื้นที่กรุงเพทมหานคร และพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *