บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ มอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน รพ.สมุทรสาคร มูลค่า 2.3 ล้านบาท

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มอบรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่า 2,300,000 บาท ใช้รับ-ส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 พ.ย. 2564 นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด, บริษัท แอตแลนติกไปป์ จำกัด และบริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด พร้อมคณะกรรมการบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันมอบรถกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร มูลค่ารวม 2,300,000 บาท โดยมี พญ.ศิริพันธ์ บุญโต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จํากัด หมู่ 6 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า ด้วยทางคณะผู้บริหารและกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลและรักษาชีวิตของผู้ป่วยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนักที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อการรักษา เช่นเดียวกับรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะต้องใช้รับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ทางบริษัทฯ จึงได้เห็นสมควรที่จะจัดซื้อและมอบรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน ให้แก่ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นยานพาหนะที่สำคัญในการรับส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกกรณี จึงได้จัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวการณ์ปัจจุบันให้จำนวน 1 คัน โดยหลังจากนี้หากยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่โรงพยาบาลมีความจำเป็นสำหรับใช้รักษาชีวิตผู้ป่วยนั้น ทางบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป

ขณะที่ทางพยาบาลวิชาชีพ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประจำรถกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครก็บอกว่า รถกู้ชีพนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เนื่องจากต้องใช้ในการรับผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอย ซึ่งรถกู้ชีพฉุกเฉินที่มีอุปกรณ์ครบครันนั้น จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้เป็นอย่างดียิ่ง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *