เซ็นแล้วทางยกระดับพระราม 2 สร้างต่อถึงแยกบ้านแพ้ว คาดเปิดให้บริการปี 68

รมว.คมนาคม ประธานลงนามเซ็นสัญญาก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 16.4 กิโลเมตร แบ่งเป็น 10 สัญญา ใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ 1.8 หมื่นล้าน คาดแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2568 ต่อจากช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ส่วนช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ 47 กม. มีแผนก่อสร้างอีก 5 ปีข้างหน้า ประมาณปี 2570

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาและลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ทางยกระดับพระราม 2) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ตัวแทนกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมงาน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักเชื่อมสู่ภาคใต้ของประเทศ มีปัญหาจราจรติดขัดจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาโดยตลอด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว โดยให้กรมทางหลวงใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) ดำเนินการงานโยธา จึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

โดยการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการบนถนนพระราม 2 ตลอดแนวเส้นทาง พร้อมกับเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง รวมระยะทาง 90.8 กิโลเมตร ได้แก่ โครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, โครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทางรวม 8.3 กิโลเมตร คืบหน้าแล้ว 57%

โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร ที่มีการนามสัญญาก่อสร้างงานโยธา และโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ ระยะทาง 47.4 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แผนก่อสร้างในอีก 5 ปีข้างหน้า ประมาณปี 2570 คาดว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ และช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ : ITD Italian-Thai Development Public Company Limited

สำหรับโครงการทางยกระดับพระราม 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ประกอบด้วยทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 20+500 (ก่อนถึงตลาดลีลา) ถึงกิโลเมตรที่ 36+645 (ก่อนถึงหมู่บ้านเอื้ออาทรบางกระเจ้า) พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณกิโลเมตรที่ 31 ด่านเก็บค่าผ่านทางและทางขึ้น-ลง 4 แห่ง ได้แก่ ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว วงเงินก่อสร้าง 18,759 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน มีแผนเปิดให้บริการในปี 2568

โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 10 ตอน ระหว่างก่อสร้างกรมทางหลวงจะบริหารจัดการอย่างรัดกุมระหว่างการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาการกีดขวางของการจราจรและอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้รับจ้าง ได้แก่

  • ตอน 1 ระยะทาง 2.17 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด มูลค่างาน 1,757 ล้านบาท
  • ตอน 2 ระยะทาง 2.19 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย มูลค่างาน 1,861 ล้านบาท
  • ตอน 3 ระยะทาง 1.06 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีเอ็น มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท
  • ตอน 4 ระยะทาง 1.26 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด มูลค่างาน 1,876 ล้านบาท
  • ตอน 5 ระยะทาง 1.66 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด มูลค่างาน 1,903 ล้านบาท
  • ตอน 6 ระยะทาง 1.10 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ มูลค่างาน 1,865 ล้านบาท
  • ตอน 7 ระยะทาง 1.43 กิโลเมตร พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มูลค่างาน 1,868 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  • ตอน 8 ระยะทาง 2.15 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท
  • ตอน 9 ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ทีบีทีซี มูลค่างาน 1,859 ล้านบาท
  • ตอน 10 ระยะทาง 1.13 กม. ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอส.เค. มูลค่างาน 1,946 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ กรมทางหลวงยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ และตั้งเป้าหมายให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) รวมทั้งการเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้น ระบบ M-Flow กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเตรียมเสนอรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประมูล PPP ได้ภายในปี 2565 และดำเนินการติดตั้งระบบในปี 2566 ถึงปลายปี 2567 จากนั้นจึงเปิดให้ประชาชนวิ่งฟรีทดสอบระบบและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2568

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ประกอบด้วย ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางและทางขึ้น-ลง 3 แห่ง ได้แก่ ด่านบางขุนเทียน, ด่านพันท้ายนรสิงห์ และด่านมหาชัย 1 เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 พบว่าตอน 1 ระยะทาง 4.250 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน

ตอน 2 ระยะทาง 4.141 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 บางส่วน ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 และตอน 3 ระยะทาง 2.378 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอน 3 ซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จ ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และติดสาธารณูปโภค โดยจะสิ้นสุดสัญญาในเดือน ส.ค. ถึง ก.ย. 2566

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *