นิคมฯ สมุทรสาคร ต้อนรับสื่อท้องถิ่น เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย-ห้องแล็บตรวจคุณภาพน้ำ

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เปิดบ้านรับคณะนักข่าวสมุทรสาคร ในโครงการสานสัมพันธ์สื่อสารมวลชนท้องถิ่น นำเสนอแผนปฏิบัติการ CSR – ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2565 พร้อมพาเยี่ยมชมบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และผู้แทนบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ “สานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.บังอร ดุจเฉลิม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร และคณะสื่อมวลชนจากทุกแขนงในจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยทางผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้บรรยายสรุปข้อมูลและบทบาทของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พร้อมนำเสนอแผนงานโครงการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่จะมีขึ้นในปี 2565 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้าน CSR อาทิ โครงการต้นกล้าสร้างสู่ฝันวิศวกร โครงการน้ำพริกอิ่มสุข โครงการทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล โครงการธงขาวดาวเขียว โครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต. 4 แห่ง กิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดขึ้น 3 ครั้งต่อปี ฯลฯ รวมถึงแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO) ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลน โครงการคลองสวยน้ำใส ฯลฯ

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมและแนะนำระบบการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยใช้รูปแบบ Activated Sludge ที่สามารถรองรับน้ำได้ 21,000 ลบ.ม. ต่อวัน มีจำนวนของสถานีสูบน้ำเสียที่ใช้ปัจจุบัน 3 สถานี ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยปี 2564 ประมาณ 11,000 ลบ.ม. ต่อวัน ซึ่งมีการนำน้ำเสียจากแต่ละโรงงานมารวมกันที่บ่อบำบัดแล้วเติมอากาศเข้าไปเพื่อให้จุลินทรีย์ไปบำบัดตัวน้ำเสีย แล้วนำน้ำไปบำบัดต่อเนื่องที่บ่อตกตะกอน และบ่อเติมคลอรีนอีกครั้ง ก่อนนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาไว้ที่บ่อพักน้ำและปล่อยออกสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้งได้พาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นจากทางโรงงานก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนออกสู่แม่น้ำท่าจีน

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีพื้นที่ 1,456 ไร่ มีผู้ประกอบการประมาณ 99 ราย โดย 3 อันดับแรกเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 15.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืออุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม 12.21 เปอร์เซ็นต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเส้นใย 9.3 เปอร์เซ็นต์ มีการจ้างแรงงานในนิคมฯ อยู่ที่ประมาณ 23,000 คน และมีเงินลงทุนประมาณ 35,822  ล้านบาท

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *