“เอเชี่ยน” มอบทุน 1 ล้านบาท ให้นักเรียนจาก 19 สถานศึกษา พัฒนาเยาวชนสมุทรสาคร

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาเยาวชนในสมุทรสาคร มอบทุนการศึกษา 100 ทุน รวม 1 ล้านบาท ให้กับนักเรียน-นักศึกษา จากสถานศึกษา 19 แห่งในจังหวัดฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 มี.ค. 65 ที่หอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เอเชี่ยน (ASIAN) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีของสถานศึกษา 19 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนรวม 1,000,000 บาท โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล กรรมการผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอเชี่ยน นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการ เอเชี่ยน กล่าวว่า ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่าผูกพันกับชาวสมุทรสาครมายาวนาน ผ่านวิกฤตอุปสรรคไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้บริหารของเอเชี่ยนหลายท่านก็มีจังหวัดสมุทรสาครเป็นบ้านอีกแห่ง และตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาสมุทรสาครให้เข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จะเป็นรากฐานสำคัญให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลกได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยผู้บริหารของเอเชี่ยน ต้องการที่จะให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความมานะ มุ่งมั่น และอาศัยกำลังของตนเองฟันฝ่าอุปสรรคสามารถเรียนจนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. โดยที่ไม่มีเกณฑ์เรื่องผลการเรียนมาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทางผู้บริหารเอเชี่ยน ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนอย่าได้ละทิ้งเป้าหมาย ขอให้มุ่งมั่น พยายาม และขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว

ทางด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า พิธีมอบทุนในครั้งนี้ไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จากบริษัท เอเชี่ยนชี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนรวม 1,000,000 บาท นอกจากนี้ ทางบริษัทเอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่เข้มแข็งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ทางบริษัทเองยังได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง อาหารกล่อง รวมถึงสิ่งของที่จำเป็น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้จังหวัดสมุทรสาครสามารถผ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ได้มาจนถึงปัจจุบัน

ตนในนามของจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบคุณทางบริษัทที่มองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนชาวสมุทรสาคร ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ได้เติมเต็มในโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อวางฐานการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *