มารีนโกลด์โปรดักส์ มอบทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท ให้นักเรียนสมุทรสาคร

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน รวม 1 ล้านบาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 และชั้นอุดมศึกษาใน จ.สมุทรสาคร ตามโครงการ “MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู” เพื่อใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเสริม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ “MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู” ของบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด โดยมีนายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด พร้อมด้วย น.ส.อลิษา ลือสุขประเสริฐ และนายสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัทฯ นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี 

เนื่องด้วยบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทางบริษัทฯ จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษาใน จ.สมุทรสาคร ได้มีโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยในปี 2565 นี้ มีนักเรียนจาก 19 สถานศึกษาเข้าร่วมรับมอบทุน จำนวน 100 ทุน  ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งนอกจากจะเป็นทุนการศึกษาแล้ว นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้ในระหว่างศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *