“ดี-แลนด์ กรุ๊ป” ปั้นนิสิต-นศ. สู่นักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ฯ การบริหารธุรกิจ

บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 (CHICKEN RUN : Enterprise of the future 2022) โดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2–สมุทรสาคร โซนภาคตะวันออก และโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และจังหวัดราชบุรี หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุน โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 (CHICKEN RUN : Enterprise of the future 2022) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทีมนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการฯ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรและแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในอนาคต ณ อาคาร TMA รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *