“ไทยยูเนี่ยน-สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเล วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา ครั้งที่ 3 เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน ภูมิภาคเอเชีย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายก อบต.โคกขาม รวมถึงอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโคกขาม ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ปภ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลจำนวนมากโดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ และ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จึงได้จัดโครงการ “โครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร” ครั้งที่ 3 โดยได้ผสานชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะทะเล

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อบจ.สมุทรสาคร อบต.โคกขาม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโคกขาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 รวมไปถึงโรงเรียน และจิตอาสา ในพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนขยะที่เก็บได้ จำนวน 1,012 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะถุงพลาสติก รองลงมาเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก และโฟม เป็นต้น

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *