“วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” ผู้บริหาร “ทีทีดับบลิว” รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี จาก มสวท.

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 และ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW รับโล่เชิดชูเกียรติ ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบโล่เกียรติยศ ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2566

สำหรับโครงการคัดเลือก “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จผ่านการเสนอชื่อจากคณะกรรมการให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2566 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังให้เจริญรอยตามต่อไป

อีกทั้ง TTW ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ และทำกิจกรรมหรือผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด้านการศึกษาและด้านการค้นคว้า นับเป็นทุนทางปัญญาที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *