“มารีนโกลด์โปรดักส์” จับมือ “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” รวมพลคนอาสาเก็บขยะคืนฝั่ง

“สมุทรสาครพัฒนาเมือง” ร่วมกับ “มารีนโกลด์โปรดักส์” จัดกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 บางหญ้าแพรก

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ต.ค. 2566 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร “รวมพลคนอาสาเก็บขยะคืนฝั่ง – MRG LOCAL VOLUNTEER” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะรอบป่าชายเลน

โดยมี นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน นำชมในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมเก็บขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน เก็บขยะทะเลได้จำนวน 519 กิโลกรัม ซึ่งได้นำไปคัดแยกและบันทึกประเภทพร้อมปริมาณขยะที่เก็บได้ แล้วส่งขยะดังกล่าวเพื่อการกำจัดต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *