“ไทยยูเนี่ยน- สมุทรสาครพัฒนาเมือง”จัดกิจกรรม “ลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา”ครั้งที่ 4

สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ ร่วมกับ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม ลดขยะทะเลเป็นจำนวน 765 กก.

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา ครั้งที่ 4 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ สมุทรสาครพัฒนาเมืองฯ น.ส.กรณิศ ตันอังสนากุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายสำเริง เลิกบางพลัด รองนายก อบต.โคกขาม รวมถึงผู้แทนจาก อบจ.สมุทรสาคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน ปภ.สมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโคกขาม และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา เป็นกิจกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่อาสามาช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง โดยขยะที่เก็บได้จะถูกนำมาคัดแยกประเภท โดยขยะประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะส่งให้กับบริษัท วงศ์พาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่และมีการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้ขยะเกือบ 5 ตัน ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และขวดแก้ว

ซึ่งในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณขยะทะเลที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล รวมทั้งผู้บริโภคสัตว์ทะเล ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงถือเป็นการแสดงร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง รักษาระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ ทั้งนี้ จำนวนขยะที่เก็บได้ในครั้งนี้ 765 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นขยะถุงพลาสติก รองลงมาเป็นโฟม ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ ขวดแก้ว และรองเท้าแตะ เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *