เปิดแม็คโคร-โลตัสมอลล์ มหาชัย โฉมใหม่สาขาไฮบริด ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ-ชุมชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดห้างแม็คโคร โลตัสมอลล์ มหาชัย หลังปิดปรับปรุงโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่มีอายุ 29 ปี มาเกือบ 4 เดือน สู่โฉมใหม่แม็คโคร ไฮบริด โฮลเซลล์ เจาะกลุ่มลูกค้าในชุมชนและผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มร้านค้าใหม่ในโลตัสมอลล์ หวังเป็นศูนย์รวมของชุมชน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้าแม็คโคร โลตัสมอลล์ มหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย และนายชนะพงศ์ กองแก้ว ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขามหาชัย ให้การต้อนรับ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสาคร ต่อจากสาขาสมุทรสาคร และสาขาอ้อมน้อย ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ พันธมิตรทางการค้า ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ (วีไอพี) สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่แม็คโครดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น เติบโตไปกับสังคมไทย พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ด้วยพันธมิตรการเป็นคู่คิดของผู้ประกอบการรายย่อย จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกมิติ รวมถึงดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรม การประมง และเกษตรกรรม ด้วยยุทธศาสตร์ของพื้นที่เอื้อต่อการลงทุน การเดินทาง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ครบครัน มีคุณภาพในราคาประหยัด เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโต

แม็คโครในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาคุ้มค่า พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและลูกค้าในพื้นที่ด้วยการเปิดสาขามหาชัย ในรูปแบบไฮบริด โฮลเซลล์ (Hybrid Wholesale) ที่เป็นมากกว่าค้าส่ง เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเปิดโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ พร้อมขยายช่องทางการจำหน่ายและกิจกรรมทั้งหมด เป็นความมุ่งมั่นในการสร้างรูปแบบค้าส่งในรูปแบบไฮบริดโฮลเซลล์ พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมของชุมชนในแถบนี้ เนื่องจากโลตัส มอลล์ มีประสบการณ์ในการนำผู้ค้ารายย่อยเข้ามาตอบสนองความต้องการของชุมชน

เพราะฉะนั้นรูปแบบแม็คโคร-โลตัส ไฮบริด จะตอบโจทย์ให้ชุมชนในย่านนี้มีความสะดวกสบาย พร้อมทั้งได้สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งอาหารสดที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการสร้างรูปแบบค้าส่งใหม่ ไฮบริด โฮลเซลล์ ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน ด้วยพื้นที่โลตัสมอลล์ การเปิดแม็คโคร สาขามหาชัย เป็นสาขาลำดับที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังเป็นโอกาสสำคัญที่เราได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น และมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าวน้ำหอม มะนาว ลำไยพวงทอง ตอกย้ำนโยบายการเป็นคู่คิดและเคียงข้างเกษตรกรไทย

นอกจากนี้แม็คโครยังสนับสนุนนโยบายการจ้างงานท้องถิ่น โดยได้รับพนักงานทั้ง 3 สาขาประมาณ 500 คน ซึ่งเกือบ 40% เป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร นอกนั้นก็เป็นคนในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ของแม็คโครที่ต้องการให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ให้โอกาสคนในจังหวัดให้ทำงานใกล้บ้าน เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดแม็คโคร สาขามหาชัย ซึ่งเป็นสาขาที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสาคร จะช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วยธุรกิจเติบโตก้าวหน้า พร้อมได้รับความสะดวกสบายในการบริหารจัดการสต็อก โดยมีแม็คโครเปรียบเสมือนคลังสินค้า และโลตัสมอลล์เปรียบเสมือนศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนในชุมชน แม็คโครยืนยันพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเคียงข้างเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของจังหวัดสมุทรสาคร

ด้านนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ เป็นเมืองด้านเศรษฐกิจสำคัญของภาคกลางในประเทศไทย และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่รวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั้งในระดับครัวเรือน ระดับอุตสาหกรรม เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตนในฐานะตัวแทนภาครัฐมีความยินดีที่แม็คโครเข้ามาเปิดสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นแห่งที่สามในจังหวัด สร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ผ่านการจ้างงาน และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร รวมถึงเอสเอ็มอี เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่าการเปิดสาขาของแม็คโครในจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตลอดจนวัตถุดิบที่ครบครัน คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำธุรกิจให้มีศักยภาพ เป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจ อีกทั้งช่วยสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ยินดีที่แม็คโครเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ได้ตั้งไว้

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับห้างแม็คโคร โลตัสมอลล์ สาขามหาชัย เดิมคือห้างโลตัส ดิสเคาน์สโตร์ สาขามหาชัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2538 ภายใต้คอนเซ็ปต์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยา เพื่อเป็นทางเลือกและช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ภายหลังได้ปรับรูปแบบเป็นห้างเทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต และเป็นหนึ่งในสาขาที่อยู่ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนที่ดิน 20 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา มีพื้นที่รวม 22,983 ตารางเมตร พื้นที่สุทธิ 9,007 ตารางเมตร มีร้านค้าเช่าจำนวน 51 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ ได้ปิดปรับปรุงโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต มหาชัย ไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่เกือบ 4 เดือน กลายเป็นรูปแบบใหม่ ไฮบริด โฮลเซลล์ ดังกล่าว

สำหรับการเปิดห้างแม็คโคร โลตัสมอลล์ มหาชัย ประกอบด้วยโซนของห้างแม็คโคร จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้บริการทั้งสมาชิกแม็คโครและลูกค้าทั่วไป โดยมีแคชเชียร์ให้บริการ 14 ช่อง และช่องชำระสินค้าด้วยตัวเอง (Self Checkout) 1 ช่อง รับชำระเฉพาะทรูมันนี่วอลเล็ต และพร้อมเพย์ และยังมีการนำป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Shelf Label (ESL) มาใช้ภายในสาขาเพื่อลดการใช้กระดาษ ลดปริมาณขยะ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสินค้า รายละเอียด โปรโมชัน ตำแหน่งจัดวาง โดยการสั่งงานผ่านส่วนกลาง ช่วยลดปัญหาราคาไม่ตรงป้าย และเปลี่ยนราคาสินค้าได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 40 วินาที นอกจากนี้ยังนำผลผลิตทางการเกษตรภายในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะนาว ลำไยพวงทอง มาจำหน่ายที่แม็คโครอีกด้วย

ส่วนโลตัส มอลล์ มีทั้งร้านค้าแมกเนตที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ร้านเคเอฟซี ร้านเบเบโฟน ร้านวัตสัน ร้านรัชพลการแว่น ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ร้านดังกิ้นโดนัท ร้านแดรี่ควีน ร้านมิสเตอร์ดีไอวายแล้ว ยังได้เพิ่มร้านค้าใหม่ อาทิ ร้านโชจุนกริลล์ บุฟเฟต์บาร์บีคิวเกาหลี ร้านนิยมยีนส์ ร้านคิดส์ยูนิเวิร์ส ของเล่นเด็กราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท ร้านบัน-กาแฟเขาช่อง ร้านมามี๊สโตร์ สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา ร้านมามี้ซาลอน ร้านฟันพาวิลเลียน ศูนย์อาหาร (FOOD COURT) มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11 ร้านค้า โซนจำหน่ายสินค้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ของดีเมืองสมุทรสาคร และเร็วๆ นี้จะมีร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มาเปิดสาขาภายในโลตัสมอลล์ด้วย ทั้งนี้ ห้างแม็คโคร โลตัสมอลล์ มหาชัย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

สาครออนไลน์ โดย กิตตินันท์ นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *