เซ็นทรัลมหาชัย เปิดงาน “The Great Chinese New Year 2024” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จัดงาน The Great Chinese New Year 2024 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เนรมิต อุทยานมังกรแดนสาคร รวบรวมอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีนให้สักการะบูชา และการแสดงมหามงคลตลอดการจัดงาน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จ.สมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The Great Chinese New Year 2024 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชัยวิทย์  เผื่อนอุดม ผอ.ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม น.ส.จงสุรางค์ พรมวัง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลมหาชัย ดร.รุ่งทิพย์ ส่องพราย ประธานเครือข่ายท่องเที่ยววิถีพุทธทั่วไทย นางนวลนุช ใจบรรจง ประธานชมรมดนตรีนาฏศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิด

น.ส.จงสุรางค์ พรมวัง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลมหาชัย กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ได้จัดงาน “The Great Chinese New Year” โดยได้เนรมิตศูนย์การค้าฯ ให้เป็นอุทยานมังกรแดนสาคร เพื่อเป็นการต้อนรับเทศการตรุษจีน รวมถึงได้อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน นำมารวบรวมและประดิษฐานชั่วคราวให้ได้สักการะบูชา อาทิ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมพันกร เทพเจ้าไฉ่ซิงเฮี๊ย เทพเจ้าเย่เหล่า (เทพเจ้าด้ายแดง) เจ้าแม่ทับทิม (หม่าโจ้ว) และพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมประทับพญามังกร ซึ่งแต่ละองค์ก็เป็นที่น่านับถือและขึ้นชื่อในด้านการประทานพร ไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเงิน ความรัก หรือการขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เนรมิตประติมากรรม “มังกรแดนสาคร” ที่นำความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครมารวบรวมไว้ ซึ่งสัญลักษณ์รูปมังกร สื่อถึงความสง่างาม ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในสมุทรสาคร ตัวมังกรและเกล็ดมังกร มีการประดับด้วยผ้าลวดลายเบญจรงค์ สื่อถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านเบญจรงค์ กลุ่มงานด้านหัตถกรรมประณีตศิลป์ของอำเภอกระทุ่มแบน และเรือสำเภา สื่อถึงความร่ำรวยมั่งคั่งของพี่น้องชาวไทยและชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ในสมุทรสาคร และฐานของตัวมังกร สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงมีการแสดงมหามงคลอีกมากมาย อาทิ การเชิดมังกรผ่านม่านน้ำตกไฟ โชว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก และการแสดงเชิงวัฒนธรรมจีนตลอดการจัดงาน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *