พช.สมุทรสาคร รับสมัครคัดสรร “สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

(1) ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ OTOP ที่จะส่งผลิตภัณฑ์คัดสรร วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองฯ (ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอ)

(2) รับเอกสารและยื่นใบสมัครคัดสรรฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(3) คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ชั้น 2 อ.เมืองสมุทรสาคร

หมายเหตุ : ผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าคัดสรร
(1) ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2557 – 31 มีนาคม 2562
(2) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน
(3) ผปก. 1 ราย สมัครได้ 3 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-411717 และ 081-8229581

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-425881 และ 081-8229604

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน โทรศัพท์ 034-474036 และ 081-8229608

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว โทรศัพท์ 034-481836 และ 081-8229613

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *