สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ ตรวจเข้มเครื่องชั่งน้ำหนักในตลาดสดมหาชัย ป้องกันผู้ค้าเอาเปรียบ

สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 – 3 นครปฐม ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ออกตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก ภายในตลาดสดมหาชัย เพื่อป้องกันผู้ค้าเอาเปรียบผู้บริโภค 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พ.ค. นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0 – 3 นครปฐม ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โดยนางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายราคาสินค้า และตรวจสอบเครื่องชั่ง ที่ตลาดสดมหาชัย ย่าน ถ.สุขาภิบาล เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ค้าในตลาดมิให้เอาเปรียบผู้บริโภค โดยได้มีการทดสอบเครื่องชั่งตามร้านค้าต่าง ๆ หากเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง นายตรวจชั่งตวงวัดก็จะติดสติกเกอร์รับรองไว้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ค้าอีกทางหนึ่ง

สำหรับการใช้เครื่องชั่งสปริงที่ไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ห้ามใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น โดยที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว ห้ามหักเข็มชี้อัตราน้ำหนักทำให้ไม่สามารถอ่านน้ำหนักที่ถูกต้องได้ ห้ามใช้วัสดุอื่นหรือนำสีมาพ่นปิดหน้าปัดด้านหนึ่งไว้ ห้ามวางสินค้าของตนบังหน้าปัด หรือการตั้งเครื่องชั่งมิให้ผู้ซื้อสินค้าเห็นหน้าปัดของเครื่องชั่ง ห้ามใช้เครื่องชั่งสปริงโดยไม่ตั้งเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทั้งสองด้านให้ตรงเลขศูนย์ และห้ามใช้เครื่องชั่งสปริงที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ไม่มีเครื่องหมายคำรับรองเป็นรูปขอบนอกของตราครุฑ) นายตรวจชั่งตวงวัดจะยึดเครื่องชั่งดังกล่าว เพราะเป็นการกระทำความผิด ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,00 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *