แต่งตั้ง “พระครูสุทธิธรรมาภรณ์” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดช่องลม

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งแต่งตั้ง “พระครูสุทธิธรรมาภรณ์” เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน “พระสาครมุนี” เจ้าอาวาสฯ กรณีชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรม-ไม่โปร่งใส

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ที่พระอุโบสถวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาเพื่อแต่งตั้ง พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร รองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯ โดยมีพระสงฆ์วัดสุทธิวาตวราราม พร้อมด้วยประชาชนชาว ต.ท่าฉลอม กว่า 100 คนมาร่วมในพิธีด้วย

เนื่องด้วย คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ลงนามโดย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ระบุว่า โดยที่พระสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับคำสั่งให้พักหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เป็นเหตุให้วัดดังกล่าวไม่มีเจ้าอาวาส

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 จึงแต่งตั้งให้ พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ อายุ 75 พรรษา 55 วิทยฐานะ ป.ธ.4 นธ.เอก วัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราม

สำหรับการออกคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครดังกล่าวนั้น สืบเนื่องมาจากกรณีที่ประชาชนได้มีการเรียกร้องขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมของพระสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม จำนวน 10 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในวัด การตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม 2 ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คดีบุกรุกที่ป่าสงวน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดไม่โปร่งใส ฯลฯ

ซึ่งทางด้านของพระครูสิริสารนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการร้องเรียนพระสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม มี 2 กรณี คือ กรณีแรก เรื่องเจ้าอาวาสไปทำร้ายประชาชน จากเหตุการณ์ที่พระสาครมุนี ใช้ไม้ตะพดฟาดลูกศิษย์วัดรายหนึ่ง ที่ออกมารวมตัวกับชาวบ้านเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา จนลูกศิษย์รายดังกล่าวเข้าแจ้งความที่ สภ.ย่อยท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางตำรวจต้องดำเนินการตามหลักฐานที่แจ้งความไว้

กรณีที่สอง เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเจ้าอาวาส จำนวน 10 เรื่อง ตอนนี้มีหนังสือสั่งพักเจ้าอาวาส เพราะว่าตามกฎของมหาเถรสมาคมแล้ว ถ้าเจ้าอาวาสรูปใดมีอธิกรณ์เกิดขึ้น ก็ต้องมีคำสั่งพักเจ้าอาวาส แต่ไม่ได้ปลด เพื่อรอตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ในเมื่อวัดใดวัดหนึ่งที่มีการพักเจ้าอาวาสจึงต้องตั้งรักษาการแทน ดังนั้น จึงแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส แล้วจะได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนความเป็นจริงใน 10 เรื่อง ตามที่ชาวบ้านมีหนังสือไปขอความชัดเจน

ทางด้านนายยอด ไพศาลศิริ อายุ 64 ปี ลูกศิษย์หลวงปู่แก้ว ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนชาวท่าฉลอมที่ออกมาร้องเรียน บอกว่า ตอนนี้รู้สึกดีใจที่เรื่องนี้จบลงด้วยดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ว่าทุกอย่างต้องกระทำการเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ตนจะไม่ทำเกินความเป็นจริง และกระบวนการระยะเวลาก็ไม่นาน แค่ 10 วัน ทุกอย่างไม่มีอะไรรวดเร็วได้ขนาดนั้น มาถึงวันนี้แล้วตนรู้สึกพอใจ และสิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ ต้องการให้ทางพระสาครมุนีเซ็นหนังสือลาออก ถ้ายินยอมทุกสิ่งทุกอย่างจบ งานนี้ฝากขอบคุณชาวบ้าน สื่อมวลชน และหลาย ๆ หน่วยงานด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *