วันคล้ายวันเกิด “เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” แจกหมี่สิริมหามงคลกว่าสองหมื่นกล่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2562 พร้อมผัดหมี่สิริมหามงคล แจกให้กับประชาชน 22,000 กล่อง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นางชมพูนุท  สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร สถานศึกษา โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ การไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประเพณีการไหว้แบบประเพณีโบราณของจีน เริ่มจากการไหว้ฟ้าดิน ไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การถวายน้ำชา ถวายของเซ่นไหว้ เป็นต้น จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการผัดหมี่สิริมหามงคลซึ่งเป็นผัดหมี่เจ แจกให้กับประชาชนที่เฝ้ารอรับอยู่กันอย่างเนืองแน่น

โดยมีร้านอาหารมาร่วมช่วยกันผัดหมี่แจกประชาชนฟรีอีกหลายร้าน ซึ่งในปีนี้มีการเตรียมเส้นหมี่ไว้ 800 ก.ก. เพื่อใช้ในการผัดหมี่สิริมหามงคล จำนวน 22,000 กล่อง รวมถึงมีการแจกซิ่วท้อพร้อมกันไปด้วย ซึ่งมีความเชื่อกันว่า การทานหมี่สิริมหามงคลของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ เป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ผู้ที่รับประทานหมี่เจ้าพ่อจะมีอายุที่ยืนยาวดังเส้นหมี่ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง และด้วยบารมีเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะช่วยหนุนนำให้ผู้ขยันทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่งขึ้นต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *