สมุทรสาครจัดงาน “Road Show OTOP” ครั้งที่ 3 ที่เซ็นทรัลมหาชัย ถึง 17 มิ.ย. นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “Road Show OTOP” ครั้งที่ 3 รวมสินค้าโอทอปของดีสมุทรสาคร ที่เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ระหว่าง 13-17 มิ.ย. 2562

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Road Show OTOP” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.จงสุรางค์ พรมวัง ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เข้าร่วมงาน

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “Road Show OTOP” ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยงบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมผู้ประกอบการ OTOP, การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Road Show ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จำนวน 4 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

โดยมีสินค้า OTOP จ.สมุทรสาคร ร่วมจำหน่ายจำนวน 50 บูธ ผู้ประกอบการ 57 ราย ประกอบด้วย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 27 ราย, ผ้าและเครื่องแต่งกาย 12 ราย, ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง 10 ราย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ให้ใช้พื้นที่ในการจัดงาน เครือข่าย OTOP จังหวัดและอำเภอ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำการจัดบูทและร้านค้าให้สวยงาม โดยการประสานงานดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดเตรียมสินค้าเข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร “สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดสมุทรสาคร (Provincial Star OTOP : PSO)” ปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 17 ราย และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” จำนวน 23 รายด้วย

งาน “Road Show OTOP” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย. 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *