พสกนิกรชาวสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง”

ผวจ.สมุทรสาคร นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา โดยนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ดังต่อไปนี้  

เมื่อเวลา 07.09 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.สมุทรสาคร ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จบแล้ว ประธานในพิธี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ต่อ​มาเมื่อเวลา 09.00 น. ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เริ่มต้น ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ในชนบทห่างไกลความเจริญ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้ดีขึ้น โดยปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 250 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จากทุกภาคส่วน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง เสร็จแล้วประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีสะพาน เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากทุกภาคส่วน ได้รู้รักสามัคคี มีจิตเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมกับสังคมและประเทศชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

และเมื่อเวลา 19.09 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

โดยผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ห้างร้าน ชมรม สมาคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน จากนั้น ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดต่อให้กับข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมพิธี จากนั้น ประธานในพิธี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีพระแม่ไทย” และ “แม่แห่งแผ่นดิน” จบแล้ว ประธานในพิธีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *