เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สสส. สถาบันอาศรมศิลป์ และสมุทรสาครพัฒนาเมือง จัดการประชุมระดมความคิดเห็นประชาชน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบ”

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สถาบันอาศรมศิลป์ และบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพื้นที่โดยรอบ โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร รวมถึงผู้แทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นางอิสริยา ปุณโณปถัมภ์ ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า สสส. ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ดำเนินโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป โดยดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบ 2 พื้นที่ คือ ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ และลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี  และขยายพื้นที่โครงการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

สำหรับในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สสส. ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ดำเนินโครงการร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร และบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งได้มีการระบุพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 พื้นที่ คือ โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยท่าฉลอม ได้ดำเนินกระบวนการออกแบบร่วมกับชุมชนเสร็จแล้ว ซึ่งเทศบาลฯ มีงบประมาณรอไว้สำหรับการก่อสร้างเฟสแรก และโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ขนาด 21 ไร่ เป็นงานออกแบบระดับเมืองที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้กับชาวสมุทรสาคร และยังเป็นการกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับเมือง

ในการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท้องถิ่นและชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้วยกัน ร่วมระดมความคิดเห็นในการระบุความต้องการในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และทีมงานสถาบันอาศรมศิลป์จะรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนำมาออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  โดยจะนำแบบการปรับปรุงพื้นที่กลับมาให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง ใน 2 เดือนข้างหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการพูดถึงโครงการถนนคนเดินบริเวณถนนสุขาภิบาล โดยทำหลังคาคลุมตลาดสุขาภิบาล ปรับปรุงสมาคมการประมงสมุทรสาครให้เป็นสถานที่จอดรถ ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย และต้องการให้ทางเทศบาลฯ ยุบโครงการดังกล่าวไป รวมถึงข้อเสนอให้พื้นที่ในบริเวณป้อมวิเชียรโชฎก พัฒนาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สาครบุรี เพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปี ของการก่อสร้างป้อมวิเชียรโชฎก ในอีก 9 ปีข้างหน้าด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *