สมุทรสาครปล่อยพันธุ์กุ้งขาวกว่าล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งขาว 1.5 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
            

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ชุมชนคลองประมง หมู่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมการประมงสมุทรสาคร และชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมพิธี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืนและเพื่อเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานแนวพระราชดําริที่แสดงถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการให้ความสําคัญกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวล เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งขาว จำนวน 1,500,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมร่วมกันบูรณาการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่ยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *