“มูลนิธิอิสรชน” อบรมเรื่องเพศในเด็ก ม.ต้น ป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร

มูลนิธิอิสรชน ร่วมกับกองทุนคุ้มครองเด็กฯ สมุทรสาคร จัดการอบรม “โครงการวัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง” ติวเข้มเรื่องเพศ-ทักษะการใช้ชีวิต แก่นักเรียนมัธยมต้น ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ใน 5 โรงเรียนของสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มูลนิธิอิสรชน โดยการสนับสนุนของกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรม “โครงการวัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง” ให้ความรู้กับเยาวชนเรื่องเพศและทักษะการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประมาณ 80 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นางอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เปิดเผยว่า ปัญหาแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข เมื่อดูจากสถานการณ์และสถิติแล้วแนวโน้มไม่ได้ลดน้อยลง และด้วยสถานการณ์การท้องในวัยเรียนที่รุนแรง ส่งผลกระทบในทุกด้าน เนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอายุน้อยลงมาก วัยรุ่นเหล่านี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น

วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกาย บุตรของแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักน้อย บางรายหาทางออกโดยวิธีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจส่งผลให้เด็กตกเลือด ติดเชื้อรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ บางรายก็ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนาคต

มูลนิธิอิสรชน จึงเกิดโครงการวัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง ในการรณรงค์และเข้าถึงการคุยเรื่องเพศอย่างเป็นธรรมชาติ รู้เท่าทัน ซึ่งคงห้ามไม่ให้เด็กมีความรักไม่ได้ แต่เมื่อมีแล้วจะรับผิดชอบอย่างไร และไม่เกิดผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมในอนาคต และมีรักอย่างปลอดภัย

นางอัจฉรา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เช่น ทักษะในการป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม รวมทั้งให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

ตลอดจนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานป้องกันท้องไม่พร้อมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา ร่วมกับเครือข่ายอื่นในชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีแผนที่จะจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศและทักษะการใช้ชีวิตใน 5 โรงเรียนของ จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *