อบต.ท่าทราย สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของชาวรามัญ หนึ่งเดียวในสมุทรสาคร

อบต.ท่าทราย ร่วมกับวัดคลองครุ และชาวไทยเชื้อสายรามัญ ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง แห่งเดียวใน จ.สมุทรสาคร ที่วัดคลองครุ ถึง 15 ก.ย. นี้

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 ก.ย. 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง(ชาวไทยรามัญ) ประจำปี 2562 ที่วัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นับเป็นงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญ ที่จัดมาอย่างยาวนานและคงไว้เพียงแห่งเดียวใน จ.สมุทรสาคร จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย (อบต.ท่าทราย) ร่วมกับ วัดคลองครุ และประชาชนชาวไทยเชื้อสายรามัญใน ต.ท่าทรายและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก อบต.ท่าทราย เป็นประธานการจัดงาน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ด้วยการตักน้ำผึ้งใส่ในโถแก้วที่วางอยู่เบื้องหน้าพระสิวลี ก่อนที่จะตักใส่บาตรของพระภิกษุสงฆ์ เป็นการทำตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมา ซึ่งมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวไทยเชื้อสายรามัญ แต่งกายด้วยชุดไทยรามัญประจำพื้นถิ่น มีสีสันสวยงาม มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวรามัญหลายอย่างด้วยกัน เช่น การกวนกาละแมรามัญ การทำแกงมะตาด การเย็บสไบมอญ การทำแกงลูกโยน และการทำขนมหวาน เป็นต้น

นายสิริบูรณ์ กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นการสืบต่อประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้ทำเป็นยาโบราณ โดยมีความเชื่อกันว่า การถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ซึ่งปัจจุบันน้ำผึ้งเริ่มหายากขึ้น ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งจึงค่อย ๆ เลือนหายไป และผู้คนที่มาทําบุญก็เริ่มเปลี่ยนจากน้ำผึ้งมาเป็นน้ำตาลทรายบ้าง แต่ก็ยังคงมีผู้ที่นําน้ำผึ้งมาทําบุญตามประเพณีอยู่

อบต.ท่าทราย ได้เล็งเห็นความสําคัญของประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จึงได้จัดกิจกรรม ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ขึ้นก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ให้ประชาชนตําบลท่าทรายและใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมตักบาตรน้ำผึ้ง ฟังธรรมเทศนาตลอดจนเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนสืบไป

ทั้งนี้ งานสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมให้เยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2562

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *