เหล่ากาชาดจังหวัดฯ – พชอ. เมืองสมุทรสาคร ส่งมอบ “บ้านสุขใจ” แก่ผู้ยากไร้ ต.ชัยมงคล

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ พชอ.เมืองสมุทรสาคร ส่งมอบ “บ้านสุขใจ” แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 5 ต.ชัยมงคล จ.สมุทรสาคร ภายใต้แนวทาง “คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร”

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 ก.ย. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร น.ส.เบญญพร เฮงซิ้ม กำนันตำบลชัยมงคล ทีมงานคนสร้างบ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ เกือบทุกหมู่บ้านใน ต.ชัยมงคล แพทย์ประจำตำบล ทีมงาน รพ.สต.ชัยมงคล (วัดน่วมกานนท์) ร่วมกันส่งมอบ “บ้านสุขใจ” ให้กับ น.ส.ทรัพย์ (นามสมมติ) ชาวบ้าน หมู่ 5 ต.ชัยมงคล อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การก่อสร้างบ้านสุขใจหลังนี้ให้กับ น.ส.ทรัพย์ (นามสมมติ) มีที่มาจาก นางนันทวรรณ ผดุงพงษ์ พยาบาล รพ.สต.ชัยมงคล (วัดน่วมกานนท์) ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ทราบว่าบ้านหลังนี้มีครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน โดย 2 คนมีสภาพเป็นผู้ป่วยจิตเวช และอีก 1 คน อยู่ในภาวะที่อาจจะเป็นจิตเวช รวมทั้งเด็กอีก 1 คน อยู่ในภาวะการเรียนรู้ช้า มีเพียงคนเดียวในบ้านที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้

โดยสภาพบ้านเดิมอยู่กันอย่างแออัด อีกหลังเป็นห้องเก็บของ ทำครัว เป็นฝาบ้านมุงจากสภาพผุพัง จึงได้ประสานทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ออกไปตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบที่จะให้ความช่วยเหลือ จึงได้ประสานขอรับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 29,290 บาท จากผู้สนับสนุนใน ต.ชัยมงคล จำนวน 15,000 บาท และจากผู้ที่บริจาคเพื่อก่อสร้างบ้านคนยากไร้ ผ่านกองทุน “คนสาคร ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2,510 บาท ส่วนแรงงานสร้างบ้านอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชัยมงคล อสม. และจิตอาสา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนตู้กับข้าว เครื่องครัว เครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคส่วนต่าง ๆ

ทั้งนี้ ที่มาของ “บ้านสุขใจ” คือ สุขใจทั้งผู้ได้รับการช่วยเหลือในการสร้างบ้าน และสุขใจของผู้ที่ได้มาร่วมกันในการก่อสร้าง และบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) เมืองสมุทรสาคร ตามโครงการ “คนสาคร ไม่ทอดทิ้งใคร” คือ “อย่ารอที่จะก้าว แต่เราจะเดินไปพร้อม ๆ กัน”

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *