บุกตรวจโรงงานหล่อไฟเบอร์ย่านบ้านเกาะ หลังชาวบ้านร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็น

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลุยตรวจ 3 โรงงานหล่อไฟเบอร์ พื้นที่ ต.บ้านเกาะ หลังถูกร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น พบผิดเงื่อนไข 1 แห่ง ไม่มีใบอนุญาต รง. 4 อีก 2 แห่ง สั่งหยุดประกอบกิจการเพื่อแก้ไข ได้รับอนุญาตถูกต้อง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 14.30 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากโรงงานทำกิจการเกี่ยวกับหล่อไฟเบอร์ บริเวณพื้นที่หมู่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร จึงได้ลงพื้นที่ พร้อมนายสิริพงษ์ กลัดเจริญ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. นายณัชพล สิงห์สุนีย์ วิศวกร นายตรวจโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายลือชา กิยะแพทย์ กำนันตำบลบ้านเกาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ปลัด อบต.บ้านเกาะ ผอ.กองสาธารณสุข อบต.บ้านเกาะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบโรงงานทำกิจการเกี่ยวกับการหล่อไฟเบอร์ จำนวน 3 โรงงาน

โรงงานแรก บริษัท รุ่งฤทธิ์ไฟเบอร์กลาส จำกัด เลขที่ 68/10 ประกอบกิจการเกียวกับการหล่อไฟเบอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับท่อสไลเดอร์สวนน้ำ สไลด์เดอร์ในสนามเด็กเล่น มีคนงานประมาณ 30 คน ขณะเข้าตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ ได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งมีจำนวน 10 คน พบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

แต่ตรวจสอบเงื่อนไขการประกอบกิจการ พบว่าผิดเงื่อนไข เนื่องจากไม่มีมาตรการการป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และไม่ได้มีการจัดสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเหมาะสมและไม่มีป้ายแสดงบอกสารเคมีแต่ละชนิด จึงมีความผิดตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้สั่งให้หยุดประกอบกิจการก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้มีมาตรการดังกล่าว

โรงงานที่สอง บริษัท เจ.ที ไฟเบอร์กลาส จำกัด เลขที่ 68/9 ประกอบกิจการเกียวกับการหล่อไฟเบอร์ต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ขณะเข้าตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ ขอตรวจสอบใบอนุญาต พบว่ามีใบอนุญาตการประกอบกิจการอันเป็นตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.บ้านเกาะ

เมื่อตรวจสอบกิจการแล้ว เป็นกิจการที่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาตกิจการโรงงาน เนื่องจากมีเครื่องจักรเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการขออนุญาตใบประกอบกิจการตั้งโรงงาน (รง.4) ซึ่งถือว่ามีความผิดตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีอัตราโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง และให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน จนกว่าจะได้รับอนุญาต

โรงงานที่สาม บริษัท รุ่งเจริญไฟเบอร์กลาส จำกัด เลขที่ 68/4 ประกอบกิจการเกียวกับการหล่อไฟเบอร์ต่าง ๆ เช่น หมวกดับเพลิง ฐานไฟเบอร์พัดลมดูดอากาศหลังคา ขณะเข้าตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ ขอตรวจสอบใบอนุญาต พบว่ามีใบอนุญาตการประกอบกิจการอันเป็นตรายต่อสุขภาพ ของ อบต.บ้านเกาะ

เมื่อตรวจสอบกิจการแล้ว เป็นกิจการที่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาตกิจการโรงงาน เนื่องจากมีเครื่องจักรเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการขออนุญาตดชใบประกอบกิจการตั้งโรงงาน (รง.4) ซึ่งถือว่ามีความผิดตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีอัตราโทษทั้งจำและปรับ ซึ่งทางพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งเป็นหนังสืออีกครั้ง และให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน จนกว่าจะได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ โรงงานทั้ง 3 แห่งดังกล่าว มีใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งออกโดย อบต.บ้านเกาะ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งทาง อบต.บ้านเกาะ ได้แจ้งให้มีการปรับปรุงในเรื่องการป้องกันกลิ่นและเรื่องฝุ่นภายใน 30 วัน โดยในการเข้าตรวจสอบทั้ง 3 โรงงานนั้น เจ้าของหรือตัวแทนผู้ประกอบการ ได้ยินยอมให้เข้าตรวจสอบ และมิได้มีการการกระทำให้ทรัพย์สินของโรงงานเสียหายแต่อย่างใด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *