จิตอาสาพระราชทานสมุทรสาคร ทำความสะอาด ถ.เพชรเกษม แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

สมุทรสาครจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ทำความสะอาด ถ.เพชรเกษม และรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตัวเอง แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การฉีดล้างทำความสะอาด ถ.เพชรเกษม การนำอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF 60 ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกแผ่นพับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และป้องกันตัวเองในเบื้องต้น เนื่องจากขณะนี้ ต.อ้อมน้อย เป็นพื้นที่ที่ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *