สมุทรสาครเปิดศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าววันแรก ผู้ว่าฯ คาดเสร็จทันตามกำหนด

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดศูนย์ฯ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จวันแรก คาดมีผู้มาใช้บริการ 124,000 คน ผู้ว่าฯ คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 31 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. จังหวัดสมุทรสาคร ทำการเปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) เป็นวันแรก ที่อาคารนิวเฟรนด์ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์ฯ มีนายจ้างที่ได้รับการนัดหมายไว้แล้ว นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ต่อวีซ่า และถ่ายรูปทำบัตรตามขั้นตอน โดยพบว่ายังคงมีปัญหาบางเรื่อง เช่น ระบบการเชื่อมต่อและการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่บางช่วงเกิดความล่าช้า ทำให้การทำงานในส่วนอื่น ๆ ล่าช้าตามไปด้วย เป็นต้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2563 (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี แยกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ 1. กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 และ 2. กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 

ซึ่งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดยมีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมาจดทะเบียนทั้งสิ้นประมาณ 124,000 คน ให้บริการได้วันละประมาณ 1,600 – 2,000 คน ซึ่งนายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ นั้น จะต้องดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพาแรงงานไปตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลในจังหวัด ตามที่กำหนดไว้ คือ โรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง หรือโรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง จากนั้นจึงจะพามาดำเนินการที่ศูนย์ฯ กับทางหน่วยงานของกรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โดยภาพรวมของการเปิดให้บริการฯ ในวันแรก ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้บริการ แต่การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 

โดยเชื่อมั่นได้ว่าถ้าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาเข้ารับบริการไม่มากกว่า 124,000 คน ตามที่สำรวจไว้ ก็จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเกินกว่านี้ไปเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะต้องขอขยายเวลาออกไป แต่จะให้บริการเฉพาะกับผู้ที่ได้แจ้งขอขึ้นทะเบียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้คำนึงถึงหัวใจของการให้บริการเป็นหลัก ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจในทุกขั้นตอน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

One Reply to “สมุทรสาครเปิดศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าววันแรก ผู้ว่าฯ คาดเสร็จทันตามกำหนด”

  1. ผู้ประกอบการท่านใด ต้องการผู้ช่วย สนับสนุนการจดทะเบียนดังกล่าว ติดต่อ @Line ID:76samaram
    ได้ครับ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *