“ธรรมนัส” ลงพื้นที่สมุทรสาคร รับฟังปัญหาน้ำเค็มรุก-เกลือราคาตก ตรวจคลองสุนัขหอนตื้นเขิน

“ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่สมุทรสาคร รับฟังปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร เกลือราคาตกต่ำ สำรวจคลองสุนัขหอนตื้นเขิน เผยเตรียมขุดลอกทั้งเส้น 31 กม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ

โดย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นรับฟังสภาพปัญหาจากพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้ภาคการเกษตรเสียหาย  ปัญหาราคาเกลือตกต่ำและการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ปัญหาคลองสุนัขหอนตื้นเขินและความกว้างของคลองแคบลง ซึ่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ปัญหาอย่างจริงจังต่อไป จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์เพื่อสำรวจคลองสุนัขหอน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และลงพื้นที่ตรวจสภาพแม่น้ำท่าจีนและคลองสุนัขหอน ว่า ภาวะภัยแล้งที่กำลังจะเกิดในปี 2563 มีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบคอบ 

โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน ทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือน รวมถึงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ 2 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำใช้การรวม ทั้ง 2 เขื่อนอยู่ที่ 8362.81 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 12.02 ล้าน ลบ.ม. โดยผันน้ำช่วยแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 5.30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนที่ปากคลองจินดา ไม่เกิน 0.75 กรัม/ลิตร และควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีประปาสำแลไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร โดยสภาพปัจจุบันค่าความเค็มที่ปากคลองจินดาในแม่น้ำท่าจีนและค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำประปาสำแลในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ควบคุม 

ส่วนคลองสุนัขหอน เป็นคลองธรรมชาติ ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มาตรา 5 เป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 (ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานอยู่ด้วย เฉพาะภายในเขตที่ได้รับผลประโยชน์จากการชลประทาน) สภาพปัจจุบัน คลองสุนัขหอนนั้นตื้นเขิน มีตะกอนดินตกจมปริมาณมาก เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและการคมนาคมสัญจรทางน้ำ รวมทั้งการขนส่งเกลือทะเลของเกษตรกรในพื้นที่ 

ในแนวทางการแก้ไข จะทำการขุดลอกคลองสุนัขหอนในเขต จ.สมุทรสาคร ความยาว 31 กิโลเมตร ขนาดก้นคลองกว้าง 15 – 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 9,000,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 ดำเนินการโดยสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *