สมุทรสาครเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

“กรมสมเด็จพระเทพฯ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง “ครัวพระราชทานฯ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 – 17 พ.ค. 2563    

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ปรุงอาหารแจกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภากาชาดไทยได้ขอพระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้น ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสภากาชาดไทยปฏิบัติตามหลักการกาชาดสากลด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ และในโอกาสที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งครัวพระราชทานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนั้น ก็ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ หมึกแดง ร่วมปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ด้วย 

สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันละ 1,200 – 1,400 ชุด โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฯ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก “The Thai Red Cross Society” หรือสอบถามโทร 1664 

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *