สภากาชาดไทย ส่งมอบอาหาร “ครัวพระราชทานฯ” ทั้งชาวไทย-แรงงานข้ามชาติในสมุทรสาคร

“สภากาชาดไทย” ส่งมอบอาหารจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” สู่ประชาชนใน จ.สมุทรสาคร โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติว่าเป็นคนไทย หรือแรงงานข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีการจัดทำอาหารจากครัวพระราชทานทั้งหมด 1,700 กล่อง โดยจัดทำอาหาร 2 แบบ คือ ข้าวสวยกับผัดพริกแกงเป็ด พร้อมด้วยโบโลน่าทอดและไข่ต้ม จำนวน 1,500 กล่อง กับข้าวสวยผัดกะเพราลูกชิ้นปลาและไข่เค็มอีก 200 กล่อง โดยเมื่อเวลา 10.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนจากสภากาชาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันมอบอาหารจากครัวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่มารอรับจำนวน 400 กล่องเป็นจำนวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เพราะมีประชาชนมารอรับกันอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญมอบผลไม้เป็นเงาะจากสวนใน จ.จันทบุรี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่ง และยังมีเครื่องดื่มช็อกโกแลตสำหรับเด็ก กับน้ำดื่มร่วมด้วย โดยอาหารจากครัวพระราชทานนี้ นอกจากจะมอบให้กับประชาชนที่มารอรับที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคมนี้แล้ว ยังได้จัดส่งไปยังพื้นที่อำเภอทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ถึงบ้านอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้แทนสภากาชาดไทย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาหารจากครัวพระราชทาน ไปมอบให้กับผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในตลาดกุ้งสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยพื้นที่ตลาดกุ้งนี้มีขนาดใหญ่ บริเวณภายในโดยรอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่เพื่อการค้าขายส่งอาหารทะเลสดที่รับมาจากแปลงเกษตรกรโดยตรง เช่น กุ้ง ปลาน้ำจืด เป็นต้น ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา 

และส่วนที่สองเป็นพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ขณะที่รูปแบบการจัดการทั้งเรื่องของการทำงานและพักอาศัยอยู่ในหอพักของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีสภาพค่อนข้างแออัด เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ถ้าเป็นพื้นที่ทำงานก็จะมีทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน การบังคับให้คนงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย  มีเจลแอลกอฮอล์ตั้งไว้ให้ล้างมือ และมีการล้างพื้นที่โดยรอบพร้อมกันทุกสัปดาห์ 

ส่วนบริเวณที่พักอาศัย ก็มีการรณรงค์ให้แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกมาจากห้อง หรือหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยมาติดต่องาน ทางผู้ประกอบการทุกรายก็จะไม่รับติดต่อประสานงานในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงยังควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวมั่วสุมกันเป็นกลุ่มใหญ่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. เข้ามารณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกอีกด้วย 

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน จัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย” ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *