รถเมล์ ขสมก.-รถไฟ รถตู้มหาชัย-อนุสาวรีย์ชัย ปรับการเดินรถใหม่หลังยกเลิกเคอร์ฟิว

ภาพจาก ขสมก.

คนทำงานเข้า-ออกกรุงเทพฯ กับมหาชัย กลับมาสู่บรรยากาศปกติ รถประจำทาง ขสมก. รถไฟ และรถตู้ให้บริการตามปกติ สาย 105 มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน เที่ยวแรก 04.15 น. เที่ยวสุดท้าย 4 ทุ่ม รถตู้ไปอนุสาวรีย์ชัยเที่ยวแรกตีห้า ขากลับปลายทางเที่ยวสุดท้าย 3 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกมาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. และเห็นชอบคลายการผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ระยะที่ 4 โดยจะมีผลในวันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไปนั้น

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า มาตรการผ่อนคลายดังกล่าว จะส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. เพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณ 650,000 คน ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสาร ด้วยการจัดรถออกวิ่ง 100% หรือ 3,000 คันต่อวัน หรือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ยวันละประมาณ 25,000 เที่ยว ให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ รวมทั้ง จัดรถโดยสารให้บริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป แต่ยังคงดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

หนึ่งในนั้นจะกำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ซึ่งรถโดยสาร 1 คัน อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกิน 10 คน กรณีผู้ใช้บริการเต็ม พนักงานเก็บค่าโดยสารจะติดป้ายข้อความ “ ผู้ใช้บริการเต็ม โปรดใช้บริการ รถคันถัดไป” บริเวณกระจกหน้ารถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร และจะต้องนั่ง และยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ บนรถโดยสาร เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ขสมก. กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5 (อู่แสมดำ) ได้มีแผนกำหนดเดินรถกรณียกเลิกเคอร์ฟิวไปก่อนหน้านี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ได้แก่ สาย 68 อู่แสมดำ-บางลำพู จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 23.00 น.

สาย 76 อู่แสมดำ-ประตูน้ำ จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 03.40 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 04.40 น. เที่ยวสุดท้าย 23.00 น., สาย 101 อู่เพชรบรม-วัดยายร่ม (ถนนพระราม 2) จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 05.30 น. เที่ยวสุดท้าย 23.00 น.

สาย 105 มหาชัยเมืองใหม่-คลองสาน จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 04.15 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 05.10 น. เที่ยวสุดท้าย 23.00 น., สาย 140 อู่แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 04.20 น. เที่ยวสุดท้าย 22.10 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 05.10 น. เที่ยวสุดท้าย 21.30 น.

และสาย 141 อู่แสมดำ-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากท่าต้นทาง เที่ยวแรก 04.30 น. เที่ยวสุดท้าย 21.00 น. ท่าปลายทาง เที่ยวแรก 05.30 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบพิกัดรถประจำทางได้ผ่านแอปพลิเคชัน VIABUS

ด้านสถานีรถไฟมหาชัย ได้เปิดให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา รถไฟสายมหาชัย-​วงเวียนใหญ่ จากสถานีมหาชัย ให้บริการวันละ 17 ขบวน เที่ยวแรก 04.30 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. จากสถานีวงเวียนใหญ่ ให้บริการวันละ 17 ขบวน เที่ยวแรก 05.30 น. เที่ยวสุดท้าย 20.10 น. แต่ยังงดให้บริการขบวนรถปรับอากาศ

สายบ้านแหลม-แม่กลอง รถออกจากสถานีบ้านแหลม (ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร) วันละ 4 ขบวน ได้แก่เวลา 07.30, 10.10, 13.30 และ 16.40 น. รถออกจากสถานีแม่กลอง วันละ 4 ขบวน ได้แก่เวลา 06.20, 09.00, 11.30 และ 15.30 น.

ขณะที่รถตู้โดยสารประจำทางสายมหาชัย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประกาศว่า จะกลับมาบริการเต็มรูปแบบเต็มเวลาเหมือนเดิม โดยให้บริการผู้โดยสารเต็ม 13 ที่นั่ง ท่ามหาชัย เที่ยวแรก 05.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. และท่าอนุสาวรีย์ชัยฯ (เกาะพหลโยธิน) เที่ยวแรก 05.30 น. เที่ยวสุดท้าย 21.00 น.

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *