“สภากาชาดไทย” เปิดตัวโครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ จ.สมุทรสาคร

สภากาชาดไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” นำร่องที่ จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มิ.ย. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” โดยมี นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัคราชทูต สมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย, นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน, นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 

นายคริสโตเฟอร์ ราสซี หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), คุณมาทาร์ โกเมส เดอ แอนเดรด หัวหน้าทีมคุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC), นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, คุณคอรีเยาะ มานุแซ ผู้ประสานงานโรงการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ, นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในการแถลงข่าว

สำหรับ “โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เป็นการมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดำเนินโครงการเพื่อแจกจ่ายและมอบสิ่งของที่จำเป็นในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติและเด็กในครอบครัว รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) อาทิ หน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และมอบชุดธารน้ำใจเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต จำนวนมากกว่า 20,000 ชุด ซึ่งที่ผ่านมา สภากาชาดไทย ได้มอบชุดธารน้ำใจให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวที่ว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้างและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5,368 ชุด   

ในส่วนของการให้ข้อมูลความรู้ ได้จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ-โปสเตอร์เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับภาษาพม่า ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม จัดทำวีดิทัศน์ แปล 3 ภาษา จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี, ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน, เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทำอย่างไรเมื่อต้องกักตัว 14 วัน รวมทั้งยังมีการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้สำหรับเด็กในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 330,000 บาท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในงานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แก่ อสต. และแกนนำแรงงานที่ผ่านการอบรมและได้รับสิทธิ์ในการแจ้งข่าว จำนวน 4,000 คน 

หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นายเตช บุนนาค พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมเยือนและมอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย ชุดสุขอนามัย อาหารกล่อง หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับแรงงานข้ามชาติ จำนวน 43 ครัวเรือน ประชากร 160 คน

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *