อธิบดี สถ. เยี่ยมชมการจัดการโรงงานคัดแยกขยะชุมชนคลัสเตอร์ อ.บ้านแพ้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกขยะชุมชน “ฤตธนา รียูส” จัดการขยะตามหลัก 3 Rs และบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 มิ.ย. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สถ. และคณะ ได้เดินทางมาติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs และศูนย์การเรียนรู้บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชาพร้อมอนุญาตให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ของบริษัท ฤตธนารียูส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว นายภัฏ หรือบอย สุริวงษ์  ผู้บริหารบริษัท ฤตธนารียูส จำกัด รวมทั้งท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายก อบจ.สมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.บ้านแพ้วและใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายประยูร และคณะ ได้เยี่ยมชมแนวคิดการบำบัดน้ำเสียของโรงงานคัดแยกขยะด้วยบ่อบำบัดธรรมชาติทั้ง 12 บ่อ ด้วยสโลแกน “ของเสียที่ไม่เสียของ” อีกทั้งพื้นที่โดยรอบยังมีการเลี้ยงสัตว์ที่จะสามารถนำมูลสัตว์มาเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการน้ำเสีย เช่น แพะ แกะ ควาย หมูหลุม ไก่ และกระต่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างหลากหลายด้วย ซึ่งหลังจากเดินดูกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการธรรมชาติตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ก็ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อปลาเบญจพรรณอีกด้วย 

นายประยูร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs และศูนย์การเรียนรู้บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชาแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “ก้าวตามพ่อ การบริหารจัดการขยะแบบพอเพียง เรียบง่าย ประหยัด คุ้มค่า อยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่มองว่าขยะเป็นสิ่งสกปรกอันตรายนั้น สามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทางด้านนายภัฏ สุริวงษ์ กล่าวว่า บริษัท ฤตธนา รียูส มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 37 ไร่ โดยแบ่งเป็นโรงคัดแยกขยะมูลฝอย 7 ไร่ และอีก 30 ไร่แบ่งเป็นสวนมะพร้าว กับบ่อบำบัดน้ำเสีย 3 ไร่ มีการบริหารจัดการเป็นแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย แล้วคัดแยกขยะอินทรีย์นำมาเลี้ยงสัตว์ กับทำปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในส่วนของขยะอินทรีย์ที่เหลือได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ในการทำสารปรับปรุงดิน อีกทั้งยังมีการจัดการน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ได้ไม่มีกลิ่นเหม็น ร่วมกับการปลูกต้นไม้ลดกลิ่น เป็นต้น ส่วนอนาคตจะมีการจัดให้เป็นสถานีเพาะชำ ประชาชนสามารถมารับต้นไม้ไปปลูกได้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในชุมชนเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ อ.บ้านแพ้ว ซึ่งเกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนั้น มี อบต.บ้านแพ้ว เป็นเจ้าภาพ ร่วมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลหลักห้า อบต.คลองตัน อบต.เจ็ดริ้ว อบต.หลักสอง อบต.หลักสาม อบต.สวนส้ม อบต.อําแพง อบต.บางยาง และ อบต.หนองนกไข่

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *