ชาวสมุทรสาครพร้อมใจร่วมพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิด “เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2563 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา, นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ  ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีไหว้ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีการไหว้ฟ้าดิน ไหว้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การถวายน้ำชา ถวายน้ำบริสุทธิ์ ถวายน้ำอมฤต ถวายของเซ่นไหว้ และกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ให้ได้ประสบกับความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงในช่วงวิกฤตโควิด-19  

สำหรับพิธีไหว้วันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จะมีขึ้นในวันสุดท้ายของประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 55 ปี แต่ในปีนี้งดขบวนแห่ฯ เพราะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกคน จึงได้มีการจัดงานพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563 พร้อมมาตรการ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งขออความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ามาไหว้ที่ศาลเจ้าฯ จะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ งดจุดธูป-เทียน งดเติมน้ำมันตะเกียง และงดพรมน้ำมนต์ รวมถึงงดพิธีผัดหมี่สิริมหามงคลแจกจ่ายประชาชนเหมือนเช่นทุกปี 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *