สมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2443 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการของมูลนิธิอื่น ๆ ของพระองค์ เปรียบได้ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 รวมพระชนมายุ 94 พรรษา

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *