สมุทรสาคร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เวลา 07.00 น. ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคม 3 ครั้ง จากนั้นส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ วางพวงมาลาเป็นลำดับต่อกันไป ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

เวลา 11.00 น. ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา โดยใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี นำประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร และกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” 3 ครั้ง จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองดำเนินสะดวก ตลอดจนภายในชุมชน บ้านเรือน และรอบบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 

และเวลา 19.30 น. ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จบแล้วได้ร่วมกันจุดเทียนพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันรับชมสารคดีประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงชนชาวไทย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันลอยประทีปกระทงกว่าแสนดวงลงในคลองดำเนินสะดวก หน้าวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ในกิจกรรม “จากน้ำสู่ฟ้า” ถึงพ่อหลวงบนสรวงสวรรค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งบรรยากาศก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมลอยประทีปกระทงที่ประชาชนทำขึ้นเองโดยใช้หยวกกล้วย ประดับด้วยดอกดาวเรือง และจุดเทียนแล้วลอยปล่อยลงสู่คลองดำเนินสะดวกทั้ง 2 ฝากฝั่งคลอง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *