เปิดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ปี 2563 ถึงวันที่ 25 ต.ค. นี้

เริ่มแล้ว “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เชิญ=;oนักท่องเที่ยวร่วมสักการะศาลเจ้า 9 แห่งตาม “เส้นทางบุญ หนุนมงคลชีวิต” พร้อมการออกร้านอาหารเจสะอาดปลอดภัยกว่า 50 ร้านค้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ต.ค. 63

เมื่อเวลา 10.29 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม และศาลเจ้า 9 แห่ง โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

นายชิงชัย เปิดเผยว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน และกลายมาเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัด โดยได้เริ่มผนวกรวมการสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดงานปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 – 25 ต.ค. 2563 รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารนานเทศกาล ประชาชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อย สะอาด และปลอดภัย ตลอดจนแนะนำศาสนสถานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมสำคัญภายในงาน เป็นการเชิญชวนประชาชนถือศีลกินเจ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยว “เส้นทางบุญ หนุนมงคลชีวิต” จัดบริการเยี่ยมสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ตามเส้นทางพาสปอร์ตท่องเที่ยว ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก ศาลเจ้าปุนเถ้ากงในคลองมหาชัย ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม ศาลเจ้าพ่อกวนอู และอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม มีบริการรถรางฟรี พร้อมเยาวชนมัคคุเทศน์น้อยให้ข้อมูล ผู้มาร่วมงานประทับตราลงในพาสปอร์ตทั้ง 9 ศาล รับเหรียญที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล

รวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารเจสะอาด ปลอดภัย มากกว่า 50 ร้านค้าให้เลือกซื้อ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเจ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563 ให้สุขกาย สุขใจ อิ่มบุญ และอิ่มท้องตลอดการจัดงาน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *