เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ แห่งที่ 5 ร.ร.วัดสามัคคีศรัทธาราม

ไทยยูเนี่ยนฯ ร่วมกับมูลนิธิ LPN เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กข้ามชาติฯ ร.ร.วัดสามัคคีศรัทธาราม ต.โกรกกราก จ.สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พ.ย. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร แห่งที่ 5 หรือ Thai Union preschool โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN ที่โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นายฤทธิ์รงค์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN นางสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายฤทธิ์รงค์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ เปิดเผยว่า ในการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ ทางไทยยูเนี่ยนฯ เริ่มดำเนินโครงการแห่งแรกในปี 2556 โดยเด็กเหล่านี้ได้รับการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และระเบียบวินัยทางสังคม สำหรับการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ แห่งที่ 5 นี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กข้ามชาติ สำหรับการเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย พร้อมบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้ครบทั้ง 5 แห่ง ภายในปี 2563

สำหรับโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนฯ หรือ SeaChange ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยและทำงานในชุมชนที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ โดยผู้ที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของโครงการฯ คือมูลนิธิ LPN ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยสื่อสารกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ

ทางด้าน นางสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของทางโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว การศึกษามีความสำคัญต่อเด็กทุกเชื้อชาติ โดยโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 420 คน ครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนไทย ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนข้ามชาติ การได้รับการสนับสนุนจากไทยยูเนี่ยนฯ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน และการจ้างบุคลากรครูให้จำนวน 2 อัตรา ซึ่งทางโรงเรียนดูแลเด็กทุกเชื้อชาติให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน

ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนฯ มีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ LPN มาตั้งแต่ปี 2556 ในการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย แห่งแรก โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม เมื่อปี 2556, แห่งที่ 2 โรงเรียนวัดศิริมงคล เมื่อปี 2557, แห่งที่ 3 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท เมื่อปี 2560, แห่งที่ 4 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ เมื่อปี 2562 และโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามในปีนี้

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *