ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมใจเก็บขยะทะเล ได้ขยะกว่า 600 กก.

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 บางหญ้าแพรก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะจากทะเลบริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ในกิจกรรม “สมุทรสาครร่วมใจ เก็บขยะทะเล” โดยมีพ.อ.วินัย บุตรรักษ์ รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรสาคร, นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.สมุทรสาคร, น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เครือข่าย ทสม.สมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะครั้งนี้ โดยเก็บขยะทะเลได้ประมาณ 668.5 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก โฟม ขวดแก้ว และขวดพลาสติก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “สมุทรสาครร่วมใจ เก็บขยะทะเล” ถือเป็นกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กับประชาชน เด็ก เยาวชน รวมไปถึงบริษัทภาคเอกชน ให้ตระหนักในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ ซึ่ง จ.สมุทรสาคร ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ดังนั้นทุกภาคส่วนในจังหวัดฯ จะต้องร่วมมือกันและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *