เปิด “รพ.สมุทรสาคร 4” วัดบางปลา ให้บริการสุขภาพประชาชนพื้นที่ ต.บ้านเกาะ-ท่าทราย และใกล้เคียง

พระครูสาครวุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลา ประธานฝ่ายสงฆ์เปิด รพ.วัดบางปลา (รพ.สมุทรสาคร 4) ในวันแรก ให้บริการรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิ เปิดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น  

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พ.ย. พระครูสาครวุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดบางปลา หรือโรงพยาบาลสมุทรสาคร 4 เป็นวันแรก โดยมี นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา นายมานะ เปาทุย สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร แพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะศิษยานุศิษย์วัดบางปลา และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด โดยประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ร่วมเจริญพุทธมนต์ จากนั้นโปรยข้าวตอกดอกไม้ และเจิมบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 

สำหรับ รพ.วัดบางปลา (รพ.สมุทรสาคร 4) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดบางปลา หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยพระครูสาครวุฒิธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปลา ได้มีจิตศรัทธาจัดสร้างสถานพยาบาล ลักษณะเป็นอาคารบริการ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,658 ตารางเมตร โดยมอบหมายให้โรงพยาบาลสมุทรสาครทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดบริการ มีพื้นที่รับผิดชอบหลัก 2 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านเกาะ และ ต.ท่าทราย มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ 3 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านบางปลา รพ.สต.บ้านอ้อมโรงหีบ และ รพ.สต.บ้านศรีเมือง นอกจากนี้ยังดูแลประชากรในตำบลใกล้เคียง เช่น ต.นาดี และ ต.ชัยมงคล เป็นต้น

โดยเปิดให้บริการในรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพเป็นผู้ดูแลสุขภาพประชาชนเสมือนเป็นญาติ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสุขภาพและงานควบคุมป้องกันโรค งานเยี่ยมบ้านผู้ปวยติดบ้านติดเตียง ทั้งนี้ เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับ รพ.สมุทรสาคร แบบเรียลไทม์โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เมื่อประชาชนมารับบริการ สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับ รพ.สมุทรสาคร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า เมื่อได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้บริหารและจัดบริการสุขภาพแก่ รพ.วัดบางปลา (รพ.สมุทรสาคร 4) จึงได้มีแนวคิดในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บ้านเกาะ ต.ท่าทราย และพื้นที่ใกล้เคียง ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความแออัดของผู้ป่วยนอกใน รพ.สมุทรสาคร อีกทั้งต้องการให้ประชาชนได้รับบริการแบบองค์รวมทั้งเชิงรับและเชิงรุกในชุมชน

และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ จึงมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดบริการใกล้บ้านใกล้ใจ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยต่อเนื่อง ทำให้ประชาขนสามารถได้รับบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *