“วัดพระบาทน้ำพุ” ส่งมอบชุดปันอิ่มปันสุขผ่าน “ลอดช่องสยาม” ช่วยผู้กระทบโควิด-19 สมุทรสาคร

มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ร่วมกับ ศูนย์ใจฟ้า และลอดช่องสยาม มอบชุดปันอิ่มปันสุข ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ม.ค. 2564 นายวิมล ศรีดี และ น.ส.อริยา ยิ้มทะโชติ ผู้บริหารบริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ลอดช่องสยาม” ได้รับมอบหมายจากพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ เจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ผ่านนายสมพร โสมะเค็ง เลขานุการมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และกรรมการบริหารศูนย์ใจฟ้า ส่งมอบชุดปันอิ่มปันสุขให้แก่ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

โดยผู้บริหารลอดช่องสยาม ได้ดำเนินการมอบชุดปันอิ่มปันสุข ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 และหมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร จำนวนหมู่บ้านละ 300 ชุด ที่บริเวณหน้าบริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในการเข้าแถวรับสิ่งของ โดยชุดปันอิ่มปันสุข (ชุดใหญ่) ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ลอดช่องสยาม ไข่ไก่ ปลาหมึกสด เจลแอลกอฮอลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีชุดปันอิ่มปันสุข (ชุดเล็ก) อีกจำนวนมาก ซึ่งทางผู้บริหารลอดช่องสยาม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และ อสม. ก็จะได้นำลงไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งชุดปันอิ่มปันสุขทั้งหมดนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิธรรมรักษ์ ร่วมกับ ศูนย์ใจฟ้า, บริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด, บริษัท อาร์ ซี ซัพพลายเคมีภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และนายนิวัฒน์ อ่อนแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนในสังคม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *