“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเงินกว่า 5 แสนบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.สมุทรสาคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงิน 582,200 บาท จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19ฯ แก่ รพ.สมุทรสาคร จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.สนาม

วันนี้ (26 ม.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์อาคารแม่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาคร มีหนังสือถึงมูลนิธิชัยพัฒนา ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยจัดซื้อ Fingertip Pulse Oximeter รุ่น JPD – 500E ยี่ห้อ Jumper จํานวน 20 ชุด, เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนอัตโนมัติ ระบบดิจิตอล TERUMO รุ่น BP500 รวมโต๊ะวางเครื่องวัดความดันและกระดาษ สําหรับปริ้น (5 Rol/Pack) จํานวน 10 ชุด, หูฟังแพทย์ 3M Littmann Classic III Stethoscope จํานวน 10 ชุด, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ระบบอินฟราเรดชนิดไม่สัมผัสหน้าผากแบบมือถือ รุ่น JZK – 601 จํานวน 10 ชุด 

ในการนี้ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงิน 582,200 บาท แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงทรงพระราชทานน้ำมันเมล็ดชา ขนาด 4 ลิตร จำนวน 480 ชุด ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *