อำลา “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” สนามกีฬากลางจังหวัดฯ-วัฒนาแฟคตอรี่ 28 ก.พ. 64


ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร (แฟ้มภาพ)

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผยเตรียมคืนพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร และแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคทอรี่ ใช้งานวันสุดท้ายสิ้นเดือน ก.พ. นี้

วันนี้ (25 ก.พ. 64) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประชุมหารือกันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนามของ จ.สมุทรสาคร ทั้ง 10 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นั้น ล่าสุดในที่ประชุมเห็นชอบให้คืนพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี่ ให้กับภาคเอกชน คือ นายวัฒนา แตงมณี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของผู้บริหารพื้นที่ คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากศูนย์ห่วงใยคนสาครทั้งสองแห่งจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 ก่อนที่จะคืนพื้นที่ให้กับทั้งสองหน่วยงานต่อไป

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของ จ.สมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้มากถึง 700 คน โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3557/2563 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63 เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว อีกทั้งการจัดหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามถูกคัดค้านอย่างหนักจากประชาชน โดยเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันแรก เมื่อ 4 ม.ค. 64


ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี่ (แฟ้มภาพ)

ส่วนศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 3 วัฒนาแฟคตอรี่ หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 240 คน โดยนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ เจ้าของสถานที่ ได้มอบโกดังโรงงานสร้างใหม่ 2 หลัง บนเนื้อที่เกือบ 5 ไร่ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาไว้ในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3563/2563 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 63 เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล็อตแรก เมื่อ 8 ม.ค. 64

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *