“รพ.สมุทรสาคร” ย้ายสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่แลนด์มาร์ค มหาชัย เริ่ม 5 เม.ย. นี้

ผอ.รพ.สมุทรสาคร เผยเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แห่งใหม่ ที่แลนด์มาร์ค มหาชัย เริ่ม 5 เม.ย. พร้อมเปิดจองฉีดซิโนแวคล็อตใหม่ 1-17 เม.ย. สำหรับประชาชนในเขต อ.เมืองฯ ตั้งแต่ 18-59 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลฯ เตรียมย้ายสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปที่ศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค มหาชัย ถ.นิคมรถไฟ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เนื่องจากสถานที่เดิม คือ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 ตึกอุบัติเหตุ รพ.สมุทรสาคร มีปัญหาเรื่องที่จอดรถและความแออัดของสถานที่ โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรสาครวันสุดท้าย 3 มี.ค. 64 ก่อนที่จะมีการย้ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และเปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่บริเวณชั้นล่างของศูนย์การค้าแลนด์มาร์ค มหาชัย ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ทางจังหวัดสมุทรสาครจะได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตใหม่ของซิโนแวค จำนวน 100,000 โดส ซึ่งในส่วนของ รพ.สมุทรสาคร จะเปิดให้จองฉีดวัคซีนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-17 เม.ย. 64 สำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสาคร ช่วงอายุ 18-59 ปี และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โดยแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน และนัดวันฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สมุทรสาคร, รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม (รพ.สมุทรสาคร 2), รพ.นครท่าฉลอม, รพ.วัดบางปลา (รพ.สมุทรสาคร 4), เทศบาล, อบต. และ รพ.สต. ทุกแห่งในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *