กกต.สมุทรสาคร พร้อมเลือกตั้ง อบต. 22 แห่ง เตือนเรื่อง คุณสมบัติ- ลักษณะต้องห้าม ฝืนสมัครอาจเจอคุก

ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร เผยให้ปลัด อบต. ทั้ง 22 แห่งซักซ้อมศึกเลือกตั้งแล้ว พร้อมเปิดรับสมัคร 11-15 ต.ค.นี้ เลือกตั้ง 28 พ.ย. 64 เตือนศึกษาในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามด้วย หากฝืนสมัครมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และตัดสิทธิทางการเมือง 20 ปี

วันนี้ (10 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 64 นั้น นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต. ทาง กกต. ก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่ง กกต.จว.สมุทรสาคร ก็มีการดำเนินการให้ทางปลัด อบต. ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละแห่ง เตรียมการในเรื่องต่าง ๆ และได้มีการประชุมซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วทั้ง 22 แห่ง และทางปลัด อบต. ก็ได้ดำเนินการออกประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว อีกทั้งมีการประกาศรับสมัคร กำหนดสถานที่รับสมัคร และเตรียมบุคลากรในการรับสมัครไว้ในแต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 64

แฟ้มภาพ

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ อบต. โดยทั่วไปต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นที่จะลงสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัคร ถ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นนายก อบต. อายุต้องไม่ต่ำกว่า 35 ปี และจะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ก็จะมีลักษณะต้องห้าม 26 ข้อ ยกตัวอย่าง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันในฐานะเจ้ามือ หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ไม่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อใด ๆ เป็นต้น

นายณัฐวรรธน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากผู้ใดที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ หรือสมาชิกสภา อบต. ก็อยากจะให้ศึกษาในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามด้วย ถ้าเกิดว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัคร ก็จะมีโทษตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี (มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 22 แห่ง ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 64 ประกอบด้วย

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ อบต.โคกขาม อบต.ท่าทราย อบต.บางกระเจ้า อบต.บางน้ำจืด อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.ชัยมงคล อบต.บางโทรัด อบต.กาหลง อบต.บ้านเกาะ อบต.บ้านบ่อ และ อบต.นาโคก

อำเภอกระทุ่มแบน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ท่าไม้ อบต.ท่าเสา อบต.หนองนกไข่ และ อบต.บางยาง

อำเภอบ้านแพ้ว 7 แห่ง ได้แก่ อบต.หลักสาม อบต.บ้านแพ้ว อบต.เจ็ดริ้ว อบต.คลองตัน อบต.หลักสอง อบต.สวนส้ม และ อบต.อำแพง

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *