ผู้ว่าฯณรงค์ เผยผลโครงการ ตลาดอาหารทะเลต้นแบบฯ พร้อมเปิดเมืองเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เผยผลโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบ สร้างภูมิต้านโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร ตลาดกลางกุ้งฯ และตลาดทะเลไทย ตรวจ ATK แรงงานต่างด้าวเกือบ 4 พันราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 5 ราย พร้อมฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน เชื่อหากไม่เจอเชื้อพันธุ์ใหม่ จังหวัดฯ ไม่เกิดการระบาดรุนแรงเกิดขึ้นอีก ด้วยข้อบ่งชี้ 3 ประการ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ต.ค. 64 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร รักษาการสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ประธานสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด กรรมการตลาดทะเลไทย ประธานชมรมเรืออวนลากสมุทรสาคร และผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมกันแถลงสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบ สร้างภูมิต้านโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย/ตลาดกลางกุ้ง) ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 14-16 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่จังหวัดฯ ดำเนินโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบ สร้างภูมิต้านโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร ที่ตลาดกลางกุ้งฯ และตลาดทะเลไทย เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และให้ความสำคัญต่อการควบคุมโรคโควิด 19 เป็นการสร้างความมั่นใจ รวมถึงเพิ่มความสุขในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนนั้น ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปในทิศทางที่ดี

โดยการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยชุดตรวจ ATK มีแรงงานต่างด้าวในตลาดทั้ง 2 แห่งเข้ารับการตรวจจำนวน 3,916 ราย พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย คิดเป็น 0.12% โดยมีการจัดให้เข้ารับการดูแลรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที อีกทั้งมีการสอบสวนโรคเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด ทั้งปิดแพที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกครั้ง ซึ่งไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติม

ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อ ก็ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สูตรไขว้ คือ วัคซีนซิโนแวคกับแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน จำนวน 3,333 ราย และวัคซีนกระตุ้นภูมิแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาแล้ว จำนวน 578 ราย

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีความตั้งใจและเร่งรัดการดำเนินการในทุก ๆ ด้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งมีเป้าหมายให้ตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ที่ถือได้ว่าทั้งสองตลาดเป็นตลาดเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร แต่ครั้งหนึ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในระลอกที่ 2 จนทำให้คนภายนอกจังหวัดเกิดการต่อต้านคนและสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร

โดยในการจัดทำโครงการครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เป็นตลาดอาหารทะเลและพื้นที่ต้นแบบที่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว รวมถึงสมาชิกในพื้นที่ได้รับการดูแลให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค และประชาชนโดยทั่วไป ด้วยมาตรการด้านการตรวจหาเชื้อและการให้วัคซีนป้องกันโรค ตามนโยบายเปิดเมืองปลอดภัยเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย 2. ทุกคนป้องกันตนเองขั้นสูงด้วยการปฏิบัติตนมาตรการ DMHTT  3. ใช้ชุดตรวจตรวจ ATK คัดกรอง รู้เร็ว รักษา อันนำไปสู่การประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ และ 4.องค์กรใช้มาตรการ COVID Free Setting

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนอกจากจะเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเปิดเมืองแล้ว ยังเพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. นี้ด้วย โดยทุกคนที่อยู่ในรั้วโรงเรียนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ว่าจะเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ทั้งลูกหลานคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่เรียนร่วมกับเด็กไทย ก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นเดียวกัน จึงขอให้ทุกคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ 12-18 ปี หรือผู้ใหญ่ในทุกกลุ่ม มาเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อแสดงพลังความพร้อมของคนจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะก้าวไปสู่การเปิดเมืองแห่งเศรษฐกิจ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้อย่างยั่งยืน

นายณรงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ตนมีความเชื่อมั่นว่าหากไม่มีการพบเชื้อโควิด 19 ตัวใหม่นั้น จังหวัดสมุทรสาครจะไม่เกิดการระบาดที่รุนแรงอย่างแน่นอน โดยประเมินจากข้อบ่งชี้ 3 ประการ  คือ 1. คนสมุทรสาครให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนกันแล้วเป็นจำนวนมาก 2. ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อตัวใหม่หรือเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์  และ 3.ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

ดังเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบ สร้างภูมิต้านโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร ในพื้นที่ตลาดทะเลไทย กับ ตลาดกลางกุ้ง ที่แม้จะเคยพบการระบาดมากที่สุด แต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วเกือบ 1 ปี กลับพบการติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่ 5 รายเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าทุกคนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มแข็ง แต่ทั้งนี้ หากพบมีการระบาดอีกครั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ก็พร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ด้าน นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการนำร่อง COVID Free Setting ใน จ.สมุทรสาคร และนำไปสู่การเปิดเมืองเศรษฐกิจ ด้วยการปฏิบัติตาม 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1. COVID Free Environment คือ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด การระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง, 2. COVID Free Personnel คือ พนักงานปลอดโควิด ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ 3. COVID Free Customer คือลูกค้าปลอดโควิด ผู้ใช้บริการต้องมีใบยืนยันการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับทุกท่านได้มั่นใจในความปลอดภัย

อีกทั้งยังมีแผนรองรับการระบาดฯ หลังการเปิดเมืองไว้อีกคือ หากพบการติดเชื้ออยู่ตรงส่วนไหน ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และกักตัวผู้เสี่ยงสูงทันที

ส่วน นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า สถานการณ์โดยภาพรวมของโรงพยาบาลทุกแห่งใน จ.สมุทรสาครดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเมื่อช่วงเดือน ส.ค. โรงพยาบาลทุกแห่งรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงจนล้น อัตราผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูง แต่มาในช่วงเดือน ต.ค. ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงลดลงอย่างชัดเจนและผู้เสียชีวิตต่อวันก็เพียงแค่ 1-2 ราย หรือบางวันไม่พบผู้เสียชีวิตเลย

ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรสาครเหลือผู้ป่วยสีแดงจากการติดเชื้อโควิด 19 เพียงแค่สิบกว่ารายเท่านั้น ที่ยังคงต้องให้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ศักยภาพการฉีดวัคซีนก็พร้อมที่จะฉีดให้กับผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าว (ตามข้อกำหนด) ได้วันละประมาณ 12,000-15,000 ราย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *