อบจ.สมุทรสาคร ลงเรือสำรวจแนวตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ประเมินจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้น

นายก อบจ.สมุทรสาคร นำคณะลงเรือดูแนวริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนหาจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรกรรม พร้อมจัดอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าให้การสนับสนุนหากพบตลิ่งพัง

วันนี้ (26 ต.ค.) เวลา 09.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายภาณุศักดิ์ คีรินทร์ภราดร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร นายชนินทร์ ปุจฉาการ กำนันตำบลบางยาง และ นายปราโมทย์ อุณหบัณฑิต ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ได้ร่วมกันลงเรือเพื่อดูแนวริมตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร พร้อมกับประเมินจุดเสี่ยงที่มีผลต่อน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าไม้ ต.หนองนกไข่ และ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน พร้อมกับดูแนวการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง กับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ต.อำแพง และ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอเข้าสู่แผนระยะยาวในการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในระดับจังหวัด

นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดภาวะระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยกตัวสูงขึ้น จนอาจทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนได้นั้น สำหรับ จ.สมุทรสาคร จุดเสี่ยงคือริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งในอดีตนั้นทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้มีเครื่องจักรเป็นเรือเท้ง หรือเรือตักดินลำใหญ่สำหรับเสริมคันริมตลิ่งแม่น้ำ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่การเสริมคันดินนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางการป้องกันน้ำท่วมได้ในระยะสั้นเท่านั้น เพราะดินเป็นโครงสร้างที่อ่อนตัวและพังทลายลงได้ง่ายเมื่อเจอกระแสน้ำพัดเข้ากระทบฝั่งเป็นระยะเวลานานก็อาจจะทำให้ตลิ่งพังหรือทรุดตัวลงได้

ดังนั้นทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้เตรียมความพร้อมด้วยการเคลื่อนย้ายเรือเท้งสำหรับการปฏิบัติงานเสริมคันตลิ่งลงมาประจำอยู่ในแม่น้ำท่าจีน  หากเกิดภาวะที่ตลิ่งริมน้ำที่อยู่ติดกับบ้านเรือนหรือสวนเกษตรของพี่น้องประชาชนเกิดพังขึ้นมา จนทำให้น้ำเอ่อล้นเกิดความเสียหาย ก็จะได้นำเรือเท้งนี้ไปทำการซ่อมแซมเสริมคันดินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนกระสอบใส่ทรายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชาชนร้องขอมากว่า 100,000 ใบแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมไว้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมกับเก็บสิ่งของที่สำคัญขึ้นสู่ที่สูงก่อน และหากได้รับผลกระทบแล้วต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้น สามารถร้องขอได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะได้มีการแจ้งประสานสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลมาที่ อบจ.สมุทรสาคร อีกครั้งหนึ่ง เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงเรือดูสภาพพื้นที่ริมตลิ่งในครั้งนี้ นอกจากจะประเมินจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้ว ก่อนหน้านี้ตนเคยหารือร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในการบรรจุแผนการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีน เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภาพริมตลิ่งของแม่น้ำท่าจีนที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นั้น ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะนำไปสู่การนำเสนอเพื่อให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งพังและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้เชื่อมต่อกันตลอดแนวริมแม่น้ำท่าจีน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *