“โมเดอร์นา” ล็อตแรกมาถึงสมุทรสาครแล้ว รอไฟเขียวฉีดกลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 840 โดส อบจ.สมุทรสาคร ใช้งบจัดซื้อจากสภากาชาดไทย มอบให้จังหวัดฯ รอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณาให้ดำเนินการฉีดกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง

วันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภก.ไพศาล ชอบประดิถ รองผู้อำนวยการด้านสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลสมุทรสาคร  เป็นผู้รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Moderna) ล็อตแรกจำนวน 84 ขวด หรือ 840 โดส ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อจากสภากาชาดไทย มอบให้แก่ทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จากจำนวนทั้งหมด 15,000 โดส

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนภายหลังจากที่ได้รับมาแล้วนั้น จะต้องเป็นไปภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ที่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสภากาชาดไทย และมาตรการหรือประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาล็อตดังกล่าวนี้ จะถูกเก็บรักษาไว้ที่คลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครก่อน เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้ประกาศให้ดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแก่กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ก็จะมอบให้แก่โรงพยาบาลใน จ.สมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ นำไปดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายทันที

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ผลิตวัคซีนและพัฒนาโดยบริษัท ModernaTX, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เหมาะกับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19 ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ผู้สูงอายุ สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร สตรีที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ (ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเป็นรายบุคคล) และผู้ที่ต้องทำงานด้านสาธารณสุข ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรืองานใด ๆ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อสูง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *