ส.ปชส.สมุทรสาคร เชิญหน่วยงาน หารือประเด็นสื่อสารสำคัญ สร้างการรับรู้ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ หารือประเด็นสำคัญ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

วันนี้ (25 พ.ย.) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม หารือประเด็นในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปี 65 ทั้งในประเทศ 7 ประเด็น และต่างประเทศ 4 ประเด็น รวม 11 ประเด็น เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจไปสู่ประชาชน

นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีแก่ประชาชน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปี 65 จำนวน 7 เรื่อง

ได้แก่ 1. การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ. 2565, 2. การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19, 3. ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก, 4. ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว, 5. การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว, 6. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และ 7. การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปี 65 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ 2. Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ-เทคโนโลยี 3. Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก 3. Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ และ 4. Thai Culture: Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

โดยในที่ประชุมมีหน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมกันเสนอโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสารสำคัญ  อาทิ การประชาสัมพันธ์การใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย,  กาประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร โรงแรมที่เข้าร่วม SHA+ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ , การส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย, มาตรการป้องกันโควิด-19, การยกระดับหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว, การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งโครงการ แผนงาน กิจกรรม ที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 65 มาเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *