ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคลองภาษีเจริญ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ หอประชุมอาคาร 60 พรรษา ร.9 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โดยมีนายบรรพต จันทร์วงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พ.ต.อ.พิภบ พัชรลภัส ผกก.สภ.กระทุ่มแบน นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยในพิธีเปิดกิจกรรมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี ได้ขึ้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาธีรราชเจ้า) และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พร้อมกัน 3 ครั้ง และเมื่อพิธีการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำจิตอาสาทุกคน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองภาษีเจริญ ด้วยการเก็บขยะ และวัชพืชในลำคลอง อีกทั้งยังได้ตรวจดูสภาพน้ำในคลองภาษีเจริญ ที่เสื่อมโทรมลงจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ไขอย่างจริงจัง

สำหรับคลองภาษีเจริญนั้น เป็นคลองขุดสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มต้นที่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่และคลองบางขุนศรีมาบรรจบกัน ไปเชื่อมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร รวมความยาว 28 กิโลเมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) เจ้าภาษีฝิ่นเป็นแม่กองขุด ใช้เงินภาษีฝิ่นพระราชทานเป็นเงิน 112,000 บาท พระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ” แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในอดีตคลองสายนี้เคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ  แต่เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปความเจริญทางถนนรถเข้ามาแทนที่ ส่งผลทำให้มีการใช้เรือในคลองภาษีเจริญน้อยลง และมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองภาษีเจริญ รวมถึงคลองที่เชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญ จนทำให้ปัจจุบันน้ำในคลองภาษีเจริญมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก จนชาวบ้านริมคลองภาษีเจริญทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รวมกันออกมาแสดงพลังและเจตนารมย์เพื่อฟื้นฟูคลองภาษีเจริญให้สายน้ำกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง นอกจากนี้ยังต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทที่เข้มแข็งในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับสถานประกอบการ โรงงาน หรือแหล่งต่าง ๆ ที่ลักลอบปล่อยน้ำเสีย สารเคมี หรือขยะมูลฝอย จนทำให้น้ำในคลองภาษีเจริญต้องเน่าเสียอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *